• Carlstens fästning
  • Carlstens fästning
  • Carlstens fästning
  • Carlstens fästning
  • Carlstens fästning

Carlstens fästning

Beställare
Statens fastighetsverk
Tid
2002–
Skydd
Statligt byggnadsminne
Uppdrag
Mikael Nädele är slottsarkitekt

Carlstens fästning ligger på Marstrand i Bohuslän, som blev svenskt genom freden i Roskilde 1658. Vid denna tid byggdes en provisorisk skans av jord och timmer på öns högsta punkt ovanför staden. 1660 började en mindre fästning att uppföras. Den döptes till Carlsten efter kungen Carl X Gustav och bestod av ett fyrkantigt kanontorn i sten omgivet av fästningsmurar. Fästningen ritades av generalkvartermästaren Johan Wärnschiöl. Efter kriget mot Danmark 1676-79 inleddes arbetena på en väsentligt större fästning under ledning av Erik Dahlbergh. Arbetena startade 1682 men inte förrän 1860 rapporterades fästningen vara färdigbyggd. Vid den sista större utbyggnaden 1830-60 tillkom flera av de yttre befästningsverken och byggnaderna kring nedre borggården. Carlstens fästning betraktades vid denna tid som en av Europas starkaste fästningar.

Sedan avvecklingen 1882 har fästningsområdet använts som besöksmål i en eller annan form. Under Kalla kriget deltog fästningen på nytt aktivt i Sveriges militära försvar med en modern kustspaningsradar. Idag delas anläggningen av ett par olika företag inom besöksnäringen.

Slottsarkitektuppdraget innebär både omvårdnad och utveckling av kulturfastigheten.