Nya Kasernen

Nya Kasernen

Beställare Newsec förvaltare och Alecta fastighetsägare Tid 2018 – pågående Yta ca 40 000 kvm Ombyggnad av kontorsfastighet från sent…

Sjöfartsmuséet Akvariet

Sjöfartsmuséet Akvariet

  Beställare Göteborgs stad genom HIGAB AB Tid 2016 – 2022 Skydd Förvanskningsförbud enligt PBL Invigt 1933, ombyggt och återinvigt…

Engelbrektsgatan 71

Engelbrektsgatan 71

Beställare Förvaltnings AB GöteborgsLokaler Tid 2019-2024 Yta ca 10 000 m2 Om- och tillbyggnad av kontorsfastighet från 1963. Projektet omfattar…

Konserhusets foajéer

Konserhusets foajéer

Beställare Göteborgs Stad genom Higab Tid 2017-2023 Skydd Byggnadsminne Foajéerna används idag på ett sätt som skiljer sig från 1930-talet.…

Rådhuset

Rådhuset

Beställare Göteborgs stad genom HIGAB AB Tid 2013 – 2015 Skydd Enskilt byggnadsminne Göteborgs Rådhus består av två delar, en…

Skansen Kronan

Skansen Kronan

Beställare Statens fastighetsverk Tid 2002– Skydd Statligt byggnadsminne Uppdrag Mikael Nädele är slottsarkitekt Skansen Kronan är tillsammans med Skansen Lejonet…

Skansen Lejonet

Skansen Lejonet

Beställare Statens fastighetsverk Tid 2002– Skydd Statligt byggnadsminne Uppdrag Mikael Nädele är slottsarkitekt Skansen Lejonet är tillsammans med Skansen Kronan…

Vårdprogram för fyrar

Vårdprogram för fyrar

Beställare Sjöfartsverket Tid Pågår Skydd Statligt byggnadsminne Sjöfartsverket har ett antal fyrar med tillhörande bebyggelse som är skyddade som statliga…

Röhsska muséet

Röhsska muséet

Beställare Göteborgs Stad genom Higab Tid 2017-2019 Skydd Förvanskningsförbud enlig PBL Röhsska museet uppfördes under samma tid som byggnaderna i…

Stora Teatern

Stora Teatern

Beställare Göteborgs stad genom HIGAB AB Tid 2013, 2016 Skydd Enskilt byggnadsminne Stora teatern i Göteborg invigdes 1859 efter ritningar…

KUNGSPORTSAVENYN 32-34

KUNGSPORTSAVENYN 32-34

Beställare Wallenstam Inflyttning 2019-20 Ombygg yta ca 5000 kvm Ombyggnad och nybyggnad av fastighet Kungsportsavenyn 32-34 och Lorensbergsgatan 19. Kontors-…

Villa Blohm

Villa Blohm

Beställare Privatperson Projekt Nybyggnad villa Byggentreprenör Villamontage i väst AB Tid 2018

Mersenne

Mersenne

Beställare byggnad Wallenstam Beställare inredning Mersenne Färdigt 2019 Gestaltning och inredning av Mersennes nya kontor i kvarteret Sturefors. Kvarteret Sturefors…

Bokio

Bokio

Beställare byggnad Wallenstam Beställare inredning Bokio Yta 660 kvm Arbetsplatser ~100 arb.pl Färdigt 2019 Gestaltning och inredning av Bokios nya…

Sahlgrenska Huset

Sahlgrenska Huset

Beställare Göteborgs Stad genom Higab Tid 2019 Skydd Byggnadsminne GAJD genomför en förstudie för att belysa hur ett framtida nyttjande…

Wernerska Villan

Wernerska Villan

Beställare Göteborgs Stad genom Higab Tid 2019 Skydd Byggnadsminne GAJD genomför en förstudie för att se hur en framtida kontorsarbetsplats…

Cirkus Lorensberg

Cirkus Lorensberg

Beställare Serneke Tid 2021 - pågående Yta ... Vinst i parallellt uppdrag i samarbete med OKK+ och Sandell Sandberg. Den…

Nordostpassagen

Nordostpassagen

Beställare NEWSEC Projekt Lekplats, Nordostpassagen Tid 2018

Helgopriset 2018 – Göteborgs rådhus

Helgopriset 2018 – Göteborgs rådhus

Juryns motivering "Göteborgs rådhus vann Helgopriset 2018. Caroline Losman och Mikael Nädele, GAJD arkitekter, prisas för att bland annat ha…

Gustavi Domkyrka

Gustavi Domkyrka

Varbergs Teater

Varbergs Teater

Beställare Varbergs Kommun Projektering 2017 Varbergs Teater ritades i nyrenässansstil av arkitekt Lars Kellman och stod klar 1894. Teatern är…

Showroom Offecct & Vescom

Showroom Offecct & Vescom

Beställare ombyggnad Platzer Fastigheter Beställare gestaltning och inredning Offecct AB Tid 2016 I Världshuset på Packhusplatsen 3 ligger Offecct och…

Lokomotivet

Lokomotivet

Beställare L2 Fastigheter Tid 2014- Projekt Ny verksamhet Nya verksamheter i de fd lokstallarna i Gamlestaden, Göteborg.

Kajskjul 207

Kajskjul 207

Beställare Göteborgs stad genom HIGAB AB Tid 2017 Skydd Förvanskningsförbud enligt PBL Kajskjul 207 är ett av flera hamnmagasin från…

Nytt kontorshus Krokslätt

Nytt kontorshus Krokslätt

Beställare Wallenstam Tid 2015 GAJD arkitekter gjorde på uppdrag av Wallenstam ett par olika studier av hur ett planerat kontorshus…

Kv Bastionen

Kv Bastionen

Beställare ombyggnad SEB Trygg Liv Projektering 2006– Yta 12 000 kvm (BTA) Ett av de äldre kvarteren inom Vallgraven i…

Östra kapellet

Östra kapellet

Beställare Svenska kyrkan - kyrkogårdsförvaltningen Projektering 2018 - 2019 Skydd Kulturminneslagen Östra kapellet är uppfört 1861 - 1862 och har…

Villa Majviken

Villa Majviken

Beställare Göteborgs stad genom HIGAB AB Tid 2016 - 2019 Skydd Byggnaden och tomten har starkt skydd i detaljplanen med…

Borås Djurpark, Ny entrébyggnad och gångbro.

Borås Djurpark, Ny entrébyggnad och gångbro.

Beställare Entreprenörstävling i samarbete med Serneke Tid 2014 – 2015 Skydd Enskilt byggnadsminne Borås Djurpark utlyste 2014 en entreprenörstävling angående…

PEDAB Köpenhamn

PEDAB Köpenhamn

Beställare ombyggnad PEDAB Group AB Projektering 2013 Yta ca 500 kvm GAJD arkitekter har ansvarat för planering och gestaltning av…

Lorensbergsteatern

Lorensbergsteatern

Beställare Göteborgs stad genom HIGAB AB Tid 2015 Skydd Enskilt byggnadsminne Lorensbergsteatern, ritad av arkitekt Karl Magnus Bengtson, stod klar…

Carlstens fästning

Carlstens fästning

Beställare Statens fastighetsverk Tid 2002– Skydd Statligt byggnadsminne Uppdrag Mikael Nädele är slottsarkitekt Carlstens fästning ligger på Marstrand i Bohuslän,…

Nya Älvsborgs fästning

Nya Älvsborgs fästning

Beställare Statens fastighetsverk Tid 2002– Skydd Statligt byggnadsminne Uppdrag Mikael Nädele är slottsarkitekt Nya Älvsborgs fästning ligger vid Göta älvs…

Rådhuset Göteborg

Rådhuset Göteborg

Göteborgs Rådhus består av två delar, en äldre del med anor från 1600-talet och en tillbyggnad från 1936, ritad av…

Lerum 2050

Lerum 2050

Beställare Lerums kommun Projektering 2011 I samband med att Lerums kommun ska revidera sin översiktsplan inbjuds GAJD arkitekter att delta…

Mölndalsvägen 79

Mölndalsvägen 79

Beställare Wallenstam Tid 2015-2017 Projekt Detaljplan Yta 40.000 kvm BTA

Brf Söderport

Brf Söderport

Beställare Borås Tidning AB Beställare byggskedet Wäst-Bygg AB Projektering 2010–2012 Yta ca 5 700 kvm (BTA) Den avrivna tomten vid…

Övre Fogelbergsgatan 3

Övre Fogelbergsgatan 3

Beställare Brf GARM Tid 2015 1959 bildades en bostadsrättsförening kring ett projekt om att bygga 12 våningars bostadshus mitt i…

Kv Pantängen

Kv Pantängen

Beställare Borås stad Lokalförsörjningskontoret Projektering 2002–2007 Yta 12 000 kvm (BTA) Anläggningsyta 38 000 kvm Projektet innebar en nyetablering för…

GC-tunnel Gamlestaden

GC-tunnel Gamlestaden

Beställare Trafikkontoret Göteborg Projektering 2009 I anslutning till den nya pendeltågsstationen Gamlestads Torg öppnas en ny gång- och cykeltunnel mellan…

Trafikverket

Trafikverket

Beställare ombyggnad Newsec Asset Management Beställare inredning Trafikverket Projektering 2010–2012 Yta 14 000 kvm Vägverkets regionkontor för västra regionen flyttade…

Renströmska

Renströmska

Beställare Göteborgs Egnahems AB Tid 2013–2015 Skydd Förvanskningsförbud enligt PBL Renströmska sjukhuset, sanatoriebyggnad från 1912 ritad av Ernst Torulf och…

Ulricehamns Sparbank

Ulricehamns Sparbank

Beställare Ulricehamns Sparbank Projektering 2009 Yta 2 000 kvm Banken byggde huset för att ha sitt kontor i 1963 och…

Ulricehamns tidning

Ulricehamns tidning

Beställare Gota Media Projektering 2008 En butikslokal från 1960-talet, centralt i Ulricehamn renoverades från grunden och blev nytt kontor för…

Södra Strandverket

Södra Strandverket

Beställare Statens fastighetsverk Tid 2002– Skydd Statligt byggnadsminne Uppdrag Mikael Nädele är slottsarkitekt Södra Strandverket är den sista förstärkningen av…

Tjolöholms slott

Tjolöholms slott

Beställare Stiftelsen Tjolöholm Tid 2017 Skydd Enskilt byggnadsminne Tjolöholms slott är beläget på en halvö i Kungsbackafjorden söder om Göteborg.…

Skatteverket

Skatteverket

Beställare Newsec Beställare i byggskede Veidekke Projektering 2007–2011 Yta ca 22 000 kvm Ombyggnad av Skatteverkets lokaler på Rosenlundsgatan i…

Örgryte gamla kyrka

Örgryte gamla kyrka

Beställare Svenska Kyrkan Tid 2018-Pågår Skydd Kulturmiljölagen På en höjd i Örgryte i Göteborg, mitt emellan St Sigfridsplan, Danska Vägen…

STARK Corporate Communication

STARK Corporate Communication

Beställare STARK Projektering 1994–2012 Yta 1 000 kvm STARK är en av de första hyresgästerna i projektet Gamlestadens Fabriker. Lokalen…

Oscar II fort

Oscar II fort

Beställare Statens fastighetsverk Tid 2002– Skydd Statligt byggnadsminne Uppdrag Mikael Nädele är slottsarkitekt Oskar II:s fort byggdes på Västerberget i…

Kv Fiskaren

Kv Fiskaren

Beställare Stena Fastigheter i Göteborg Tid 2008 En byggnad från 1982 med en ursprunglig gestaltning med tydliga inslag av brutalism.…

Kronhuset i Göteborg

Kronhuset i Göteborg

Beställare Göteborgs stad genom HIGAB AB Tid 2015– Skydd Enskilt byggnadsminne Kronhuset är samtida med Länsresidenset på Södra Hamngatan och…

Eketorps fornborg

Eketorps fornborg

Beställare Statens fastighetsverk Tid 20016 - 2023 Skydd Statligt byggnadsminne Uppdrag Husarkitekt Eketorps borg är en fornborg från järnåldern belägen på Alvaret på sydöstra Öland. Uppfördes ursprungligen…

Bäckebol gård

Bäckebol gård

Beställare Privat Tid 2013–2014 Skydd Enskilt byggnadsminne Byggnaden är ursprungligen från 1764 och är en av de få privat ägda…

Rosenlundsgatan

Rosenlundsgatan

Beställare SEB fastigheter genom DEVELOPMENT PARTNER Tid 2015 Kontorshuset i Rosenlund uppfördes mellan åren 1968–70 efter ritningar av Sven Brolid.…

Billdals gård

Billdals gård

Beställare Göteborgs stad genom HIGAB AB Tid 2014– Skydd Förhöjt skydd i detaljplan och förvanskningsförbud enligt PBL Billdals gård ligger…

Känsö

Känsö

Beställare Fortifikationsförvaltningen Tid 2011–2012 Skydd Statligt byggnadsminne År 1804 beslutades att det svenska smittskyddet krävde att en permanent karantänsanläggning mellan…

Lerum

Lerum

Beställare ombyggnad Lerums kommun Projektering 2010 I samband med att nya detaljplaner produceras för Lerums centrum och delar kring sjön…

Magnusson Advokatbyrå

Magnusson Advokatbyrå

Beställare ombyggnad Newsec Asset Management Beställare inredning Magnusson Advokatbyrå AB Projektering 2009 Yta 500 kvm (LOA) Magnusson advokatbyrå flyttade in…

Ölands norra udde

Ölands norra udde

Beställare Statens fastighetsverk Tid 2008–2023 Skydd Statligt byggnadsminne Uppdrag Mikael Nädele är Husarkitekt under 15 år Ölands norra udde är…

Basareholmen

Basareholmen

Beställare Statens fastighetsverk Tid 2008 Skydd Statligt byggnadsminne Basareholmen är en av de öar i Karlskrona skärgård som ligger allra…

Rejlers

Rejlers

Beställare Newsec Asset Management Projektering 2008 Yta ca 1 500 kvm (LOA) Kontoret på Folkungagatan i Göteborg ligger i ett…

Korpåsberget Bovallstrand

Korpåsberget Bovallstrand

Beställare Sweden Properties Projektering 2007–2008 Bostadsområde planerat i det gamla stenbrottet på Korpåsberget i Bovallstrand.

Kanold

Kanold

Beställare Trafikkontoret Göteborg Projektering 2009 Den nedgångna och sönderrenoverade fd Kanolds chokladfabrik genomgick fr o m 2002 och några år…

Nominering 2008 – KV Fiskaren, Göteborg

Nominering 2008 – KV Fiskaren, Göteborg

År 2008 Byggnaden ligger i centrala Göteborg och är en kontorsbyggnad från början av 1980-talet. Efter omfattande fuktproblem valde fastighetsägaren…

Nominering 1996 – gamlestadens fabriker, Göteborg

Nominering 1996 – gamlestadens fabriker, Göteborg

År 1996 Gamlestadens fabriker ligger i östra delarna av Göteborg, i direkt anslutning till Nya Lödöse. Vid uppförandet av första…

Om Helgopriset

Om Helgopriset

Gamlestadens fabriker

Gamlestadens fabriker

Beställare 2008 Aberdeen Asset Management Beställare 2002–2007 Askungen Förvaltning AB Beställare 1991–2002 Aberdeen Asset Management Projektering 1991 Yta 70 000…

Konst- och kulturutveckling i Västra Götaland

Konst- och kulturutveckling i Västra Götaland

Beställare ombyggnad Askungen Förvaltning AB 2002–2007 Beställare inredning Konst- och kulturutveckling i Västra Götaland AB Projektering 2005 Yta 800 kvm…

Samskolan – ny skolgård

Samskolan – ny skolgård

Beställare Göteborgs Högre Samskola Projektering 2008 Ett projekt som syftade till att göra skolgården mer inbjudande och samtidigt knyta ihop…

Altran

Altran

Beställare ombyggnad Askungen Förvaltning AB Beställare inredning Altran AB Projektering 2011 Yta ca 1 000 kvm (LOA) Vinden i f…