• Sjöfartsmuséet Akvariet
  • Sjöfartsmuséet Akvariet
  • Sjöfartsmuséet Akvariet
  • Sjöfartsmuséet Akvariet
  • Sjöfartsmuséet Akvariet
  • Sjöfartsmuséet Akvariet
  • Sjöfartsmuséet Akvariet
  • Sjöfartsmuséet Akvariet
  • Sjöfartsmuséet Akvariet

Sjöfartsmuséet Akvariet

 

Beställare
Göteborgs stad genom HIGAB AB
Tid
2016 – 2022
Skydd
Förvanskningsförbud enligt PBL

Invigt 1933, ombyggt och återinvigt 2022.