• Sjöfartsmuséet Akvariet
  • Sjöfartsmuséet Akvariet
  • Sjöfartsmuséet Akvariet
  • Sjöfartsmuséet Akvariet

Sjöfartsmuséet Akvariet

Beställare
Göteborgs stad genom HIGAB AB
Tid
2016 – Pågår
Skydd
Förvanskningsförbud enligt PBL

Sjöfartsmuseet Akvariet invigdes 1933 och har sedan dess haft en kontinuerlig verksamhet. Behovet av att modernisera lokalerna är stort och museets renovering och en tillbyggnad av akvariet har diskuterats i flera år. En förstudie genomfördes under 2016/2017 och resulterade i ett ett förslag där tillbyggnaden förläggs under mark. På så sätt blir den befintliga museibyggnaden fortsatt synlig och tydlig som ett landmärke i staden. Den omgivande parken bevaras och förädlas. En ny entré placeras mot parken och genom en uppglasning av sockelvåningens stenvalv blir den slutna fasaden mer öppen och välkomnande.

Akvariet får nya lokaler och möjligheter att bygga upp en spännande och attraktiv utställning. Det blir också en stor förbättring av arbetsmiljön och förutsättningarna att utveckla verksamhet och forskning.

Museets lokalyta är idag nära 4000 m2 och ökar genom tillbyggnaden med cirka 1250 m2.

I januari 2017 förvärvades fastigheten av Higab. Den tidigare ägaren, Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum, äger samlingarna och stödjer verksamheten som drivs av kulturförvaltningen i Göteborgs Stad.