• Sjöfartsmuséet Akvariet
  • Sjöfartsmuséet Akvariet
  • Sjöfartsmuséet Akvariet

Sjöfartsmuséet Akvariet

Beställare
Göteborgs stad genom HIGAB AB
Tid
2016 – Pågår
Skydd
Förvanskningsförbud enligt PBL

Sjöfartsmuseet Akvariet invigdes 1933 och har sedan dess haft en kontinuerlig verksamhet. Behovet av att modernisera lokalerna är stort och museets renovering och en tillbyggnad av akvariet har diskuterats i flera år. En förstudie genomfördes under 2016/2017 och resulterade i ett ett förslag där tillbyggnaden förläggs under mark. På så sätt blir den befintliga museibyggnaden fortsatt synlig och tydlig som ett landmärke i staden. Den omgivande parken bevaras och förädlas. En ny entré placeras mot parken och genom en uppglasning av sockelvåningens stenvalv blir den slutna fasaden mer öppen och välkomnande.

Akvariet får nya lokaler och möjligheter att bygga upp en spännande och attraktiv utställning. Det blir också en stor förbättring av arbetsmiljön och förutsättningarna att utveckla verksamhet och forskning.

Sjöfartsmuseet Akvariet öppnar åter i december 2022. Byggnaden överlämnades till verksamheten i februari och ett intensivt arbete pågår nu för att åter fylla huset med utställningar, akvarier och aktiviteter.