• Känsö
  • Känsö
  • Känsö

Känsö

Beställare
Fortifikationsförvaltningen
Tid
2011–2012
Skydd
Statligt byggnadsminne

År 1804 beslutades att det svenska smittskyddet krävde att en permanent karantänsanläggning mellan Göteborg och västerhavet måste uppföras. Verksamheten upphörde 1934 och några år därefter försvaret samtliga byggnader. Efter 1994 används byggnaderna huvudsakligen av Göteborgs garnison. Den aktuella byggnaden, nr 5 uppfördes ursprungligen kring 1818 och har fram till våra dagar använts för flera olika ändamål. Sedan 1970-talet har stora sättningsskador gjort byggnaden obrukbar. 2011–12 genomfördes en omfattande ombyggnad där hela konstruktionen förstärktes, senare tiders bjälklag bytts ut och en invändig omputsning genomfördes. Idag nyttjas lokalen för större sammankomster.