• Kronhuset i Göteborg

Kronhuset i Göteborg

Beställare
Göteborgs stad genom HIGAB AB
Tid
2015–
Skydd
Enskilt byggnadsminne

Kronhuset är samtida med Länsresidenset på Södra Hamngatan och är ett av de äldsta byggnaderna i Göteborg.
GAJD medverkar i fastighetsägarens långsiktiga strategi för att skapa ett starkt besöksmål av hela kvarteret där Kronhusets utgör den viktigaste och mest synliga delen.
Rikssalen används idag som konsertlokal för Göteborg Wind Orchestra och som möteslokal för Göteborgs kommunfullmäktige de åtta åren som Börshuset renoveras.
Ett komplett skyltprogram har tagits fram för att både informera besökare och för att förbättra för de butiker som finns på gården. Caféet har fått nya lokaler i Kronhuset och utökad utomhusmöblering.
Kronhuset är byggt som, för sin tid, ett enormt magasin i flera våningsplan för rationell lagring och hantering av material och förnödenheter. I denna miljö har GAJD ritat en hiss för att öka tillgängligheten mellan två av besöksvåningarna. Vi valde av att dölja den i en kraftigt murad vägg i ”vapenhuset” vid norra gaveln.