• Nominering 2008 – KV Fiskaren, Göteborg

Nominering 2008 – KV Fiskaren, Göteborg

År
2008

Byggnaden ligger i centrala Göteborg och är en kontorsbyggnad från början av 1980-talet. Efter omfattande fuktproblem valde fastighetsägaren att sanera till stomrent och bygga om för nya kontors- och butikslokaler. Några år senare gav en ny detaljplan möjlighet till en påbyggnad som uppmärksammades av Helgoprisjuryn.
Byggnaden kommer i nära framtid hamna i en ny kontext då det hamnar mitt för entréerna till en av Västlänkens underjordiska tågstationer.