• Kajskjul 207
  • Kajskjul 207

Kajskjul 207

2017

Beställare
Göteborgs stad genom HIGAB AB
Tid
2017
Skydd
Förvanskningsförbud enligt PBL

Kajskjul 207 är ett av flera hamnmagasin från 1920-talet i hamnen. 207:an ligger på Lilla bommens torg vars namn kommer från den urpsprungliga infarten till kanalsystemet i Göteborg.

Magasinet är i dag tomt och GAJD har fått i uppdrag att genomföra en förstudie i generalkonsultform. Syftet är att belysa olika möjligheter till framtida nyttjande.

Projektet genomförs hösten 2017.