• STARK Corporate Communication
  • STARK Corporate Communication
  • STARK Corporate Communication
  • STARK Corporate Communication

STARK Corporate Communication

Beställare
STARK
Projektering
1994–2012
Yta
1 000 kvm

STARK är en av de första hyresgästerna i projektet Gamlestadens Fabriker. Lokalen är långsmal med fönster längs ena långsidan. Arbetsplatserna har placerats vid fönsterytan med konferensrum och ateljéer på motsatta sidan. I mittkärnan har skapats en kreativ yta som används lika mycket som mötesplats som till kommunikation.

Trots förändringar i arbetssätt, teknik med mera är lokalens uttryck och kärna oförändrad och känns lika aktuell idag som när lokalen byggdes för snart 20 år sedan. Med små medel har ett antal mindre ombyggnader gjorts under åren, den senaste skedde 2012 med expansion av arbetsyta och konferensrum.

Lokalerna har fungerat som inspirationskälla för många studiebesök under åren och är mycket omtyckta av både hyresgästen och deras kunder.