• Nya Älvsborgs fästning
  • Nya Älvsborgs fästning
  • Nya Älvsborgs fästning
  • Nya Älvsborgs fästning
  • Nya Älvsborgs fästning

Nya Älvsborgs fästning

Beställare
Statens fastighetsverk
Tid
2002–
Skydd
Statligt byggnadsminne
Uppdrag
Mikael Nädele är slottsarkitekt

Nya Älvsborgs fästning ligger vid Göta älvs inlopp där det år 1644 beslutades att en ny fästning skulle byggas. Samtidigt skulle den gamla och förfallna Älvsborgs fästning rivas. Den nya fästningen började byggas 1653 efter en befästningsplan av dåvarande generalkvartersmästare Johan Wärnschiöld och var färdig 1677. Fästningstornet höjdes två våningar under 1680-talet efter instruktioner av Dahlbergh. Från slutet av 1700-talet till 1866 fungerade fästningen som fängelse. Som mest fanns här drygt 100 fångar. År 1868 upphörde Nya Älvsborgs fästning att räknas som försvarsanläggning. Under båda världskrigen användes fästningen som förrådsanläggning. Redan under sekelskiftet 1900 var dagsutfärder till fästningsön populära och sedan 1971 är Nya Älvsborgs fästning ett attraktivt utflyktsmål och här finns restaurang, café och enklare museum. I dag driva anläggningen av ett företag inom besöksnäringen med regelbundna båtturer från Lilla bommen. Slottsarkitektuppdraget innebär både omvårdnad och utveckling av kulturfastigheten.