• Nytt kontorshus Krokslätt
  • Nytt kontorshus Krokslätt
  • Nytt kontorshus Krokslätt

Nytt kontorshus Krokslätt

Beställare
Wallenstam
Tid
2015

GAJD arkitekter gjorde på uppdrag av Wallenstam ett par olika studier av hur ett planerat kontorshus kunde gestaltas.
Fastigheten såldes senare till Castellum och ett av förslagen deltog i den arkitekttävling som då anordnades.