• Röhsska muséet
  • Röhsska muséet
  • Röhsska muséet
  • Röhsska muséet

Röhsska muséet

Beställare
Göteborgs Stad genom Higab
Tid
2017-2019
Skydd
Förvanskningsförbud enlig PBL

Röhsska museet uppfördes under samma tid som byggnaderna i de aktuella villakvarteren. GAJD har varit involverade i Röhsska ombyggnader under flera år och för närvarande genomförs en omfattande tillgänglighetsanpassning där en ny öppning utförs i den skyddade tegelfasaden. Studier kring detta ger kontoret kunskap om tegelarkitekturen från tiden.

Förutom en ny sidoentré, helt utanför huvudtrappan, har byggnaden fått en ny hiss som löper från källaren till konservatorateljéerna med fyra stannplan. Besökare når direkt till källare med nya toaletter, barnvagnsuppställning, kapprum mm. Därefter eller direkt når man nya receptionsmiljön. Därifrån kan man sedan nå Arkitekturhallen via en trapphiss infälld i kalkstensgolvet. Från källarplanet nås auditoriet med full tillgänglighet via en diskret ramp i det ursprungliga bokmagasinet.
Som förebilder i formspråket i de olika delarna har vi använt detaljer från samtliga utbyggnadsetapper.