• Samskolan – ny skolgård

Samskolan – ny skolgård

Beställare
Göteborgs Högre Samskola
Projektering
2008

Ett projekt som syftade till att göra skolgården mer inbjudande och samtidigt knyta ihop skolans två entréer med varandra. Ny markbeläggning, planteringar, gatumöbler och ny mark- och fasadbelysning har tillsammans gjort skolgården till ett välkomnande förrum.