• Rådhuset
  • Rådhuset
  • Rådhuset
  • Rådhuset
  • Rådhuset
  • Rådhuset
  • Rådhuset
  • Rådhuset
  • Rådhuset
  • Rådhuset

Rådhuset

Beställare
Göteborgs stad genom HIGAB AB
Tid
2013 – 2015
Skydd
Enskilt byggnadsminne

Göteborgs Rådhus består av två delar, en äldre del med anor från 1600-talet och en tillbyggnad från 1936, ritad av arkitekten Gunnar Asplund. Tillbyggnaden är ett av Asplunds främsta verk och känd och uppskattad över hela världen.

Byggnadsstilen kan beskrivas som modernistisk.  Byggnaden är tydligt förankrad både i sin tid och i sitt sammanhang på Gustaf Adolfs Torg. Exteriör och interiör är genomritade i varje detalj. Resultatet blir ett konstverk i sig, där ljus, material och inredning samverkar till en helhet.

GAJD arkitekter har haft ett komplett uppdrag för ombyggnaden, från förstudie och projektering till inredningsuppdrag.

När Asplund ritade inredningen till Rådhuset lade han ner lika stor omsorg på möblerna som på själva huset. Stolar och bord till sessionssalar, Rådhushallen, kontor och lunchrum är specialritade. Inredningen är en stor del av husets karaktär och bidrar i högsta grad till förståelsen av den ursprungliga användningen och gestaltningen.

Många av möblerna finns bevarade i huset och har i samband med ombyggnaden 2014 renoverats med varsam hand.

De äldre möblerna har kompletterats med ny inredning, främst i konferensrum och publika ytor. Ambitionen med den nya inredningen har varit att skapa nya ändamålsenliga mötes- och konferenslokaler. Det har också varit viktigt att vara tydlig med att möblerna ger nya funktioner och att de formmässigt är tydliga tillägg. Asplunds smäckra design har varit vägledande vid valet av den nya inredningen som i form och detaljrikedom ger ett modernt och samtidigt tidlöst uttryck.

Fotograf: Krister Engström