• Södra Strandverket
  • Södra Strandverket
  • Södra Strandverket
  • Södra Strandverket

Södra Strandverket

Beställare
Statens fastighetsverk
Tid
2002–
Skydd
Statligt byggnadsminne
Uppdrag
Mikael Nädele är slottsarkitekt

Södra Strandverket är den sista förstärkningen av försvaret i södra inloppet till Marstrands hamn. Anläggningen byggdes mellan 1852 – 1857 och består av två byggnader med kanonbatterier som kunde skjuta både mot Albrektsunds kanal i öster och södra hamninloppet. Bestyckningen bestod av 46 kanoner och antalet soldater uppgick till 170 man. Runt fästningen fanns en vallgrav som idag är igenfylld. Sedan år 2002 har kontinuerliga underhållsprojekt uppgraderat byggnaden med ny teknik som bergvärme och ökat brandskydd. Sedan sommaren 2012 har Strandverket Konsthall inrymts i lokalerna som sedan årsskiftet 2016–17 är Kungälvs kommun huvudman för verksamheten.

Slottsarkitektuppdraget innebär både omvårdnad och utveckling av kulturfastigheten.