• Kv Fiskaren
  • Kv Fiskaren
  • Kv Fiskaren
  • Kv Fiskaren

Kv Fiskaren

Beställare
Stena Fastigheter i Göteborg
Tid
2008

En byggnad från 1982 med en ursprunglig gestaltning med tydliga inslag av brutalism. Efter år av fuktproblem genomfördes en omfattande ombyggnad/sanering där endast betongstrukturen bevarades. Därefter skapades en vädertätning med glas mellan bjälklagen. Några år senare genomfördes i samråd med stadsbyggnadskontoret en påbyggnad, då en planändring krävdes. Resultatet har uppmärksammats med en nominering till Statens fastighetsverks Helgopris.