• Skansen Lejonet
  • Skansen Lejonet
  • Skansen Lejonet

Skansen Lejonet

Beställare
Statens fastighetsverk
Tid
2002–
Skydd
Statligt byggnadsminne
Uppdrag
Mikael Nädele är slottsarkitekt

Skansen Lejonet är tillsammans med Skansen Kronan ett av Göteborgs mest kända landmärken. Skansen Lejonet togs i bruk 1689 efter ritningar av Erik Dahlbergh. Skansen ingick då i fästningen Göteborgs kompletta försvarsanläggning. I början av 1800-talet tillföll fästningen inom vallgraven Göteborgs stad men skansarna förblev i statlig ägo. Allt sedan järnvägsnätets utbyggnad har skansen blivit alltmer kringgärdad av kommunikationsleder. Det senaste, kanske mest omfattande, projektet är Västlänken som kommer att förläggas i anslutning till befästningsverket. Marken kring byggnaden och berget kommer att bli en viktig del som park i den framväxande staden. Idag hyrs byggnaden långsiktigt av ett ordenssällskap. Slottsarkitektuppdraget innebär både omvårdnad och utveckling av kulturfastigheten.