• Sahlgrenska Huset

Sahlgrenska Huset

Beställare
Göteborgs Stad genom Higab
Tid
2019
Skydd
Byggnadsminne

GAJD genomför en förstudie för att belysa hur ett framtida nyttjande kan se ut.
Trots att byggnaden har använts flitigt i alla tider och genomgått många ombyggnader finns en unik serie rum bevarade, i fil, utmed Norra Hamngatan. Den så kallade Sparreska våningen är i bra skick och möblerad tidstypiskt. Den känsliga miljön ingår i förstudiearbetet.
En vård- och underhållsplan har tagits fram av Antiquum AB 2015.
Byggnaden uppfördes ursprungligen 1753. Arkitekt var Bengt Wilhelm Carlberg.