• Lerum 2050

Lerum 2050

Beställare
Lerums kommun
Projektering
2011

I samband med att Lerums kommun ska revidera sin översiktsplan inbjuds GAJD arkitekter att delta i ett idéarbete kring kommunens strategier och utveckling avseende den fysiska planeringen fram till år 2050. Syftet var att på ett visionärt och förutsättningslöst sätt se på framtiden och inspirera till en kreativ process.