• Kanold
  • Kanold
  • Kanold
  • Kanold

Kanold

Beställare
Trafikkontoret Göteborg
Projektering
2009

Den nedgångna och sönderrenoverade fd Kanolds chokladfabrik genomgick fr o m 2002 och några år framåt en omfattande ombyggnad och omstrukturering till ett modernt kontorshus. Det exceptionella läget utmed E20 gav mycket speciella förutsättningar som ställde stora krav på tekniska och logistiskt effektiva lösningar. I samband med ombyggnaden gjordes även en påbyggnad. Fastigheten som har en stor utvecklingspotential är nu föremål för en ny detaljplan och i väntan på denna har även ett provisoriskt p-hus uppförts.