• Brf Söderport
  • Brf Söderport

Brf Söderport

Beställare
Borås Tidning AB
Beställare byggskedet
Wäst-Bygg AB
Projektering
2010–2012
Yta
ca 5 700 kvm (BTA)

Den avrivna tomten vid Allégatan i centrala Borås hade stått obebyggd i 40 år när dess ägare, Borås Tidning, bestämde sig för att utveckla fastigheten. Eftersom den befintliga detaljplanen angav kontor och parkering, fick projektet inledas med ett detaljplanearbete i samarbete med Borås stad, med huvudinriktning mot bostäder. Den nya fastigheten fick namnet Söderport och innehåller 33 lägenheter, butikslokal och parkeringsgarage. Inflyttning december 2012. Byggnaden har fått sin form och gestaltning genom sitt läge mitt emellan ett kontorshus från 1970-talet och en Jugendfastighet.