• Stora Teatern
  • Stora Teatern

Stora Teatern

Beställare
Göteborgs stad genom HIGAB AB
Tid
2013, 2016
Skydd
Enskilt byggnadsminne

Stora teatern i Göteborg invigdes 1859 efter ritningar av Bror Carl Malmberg. Byggnaden var en av de första byggnaderna utanför vallgravarna och ligger fortfarande fritt i parkmiljön söder om Kungsbron.

GAJDs uppdrag 2013 har varit att skapa ett nytt biljettkontor i fajén. En ny tillgänglig receptionsdisk med bakomliggande personallokaler har tillskapats. Under 2016 renoverades tredje radens balkong med ett skyddsräcke och ny beklädnad.