• Nya Kasernen
  • Nya Kasernen
  • Nya Kasernen
  • Nya Kasernen
  • Nya Kasernen
  • Nya Kasernen
  • Nya Kasernen
  • Nya Kasernen
  • Nya Kasernen

Nya Kasernen

Beställare
Newsec förvaltare och Alecta fastighetsägare
Tid
2018 – pågående
Yta
ca 40 000 kvm

Ombyggnad av kontorsfastighet från sent 1970-tal i Rosenlund, Göteborg.
Byggnaden uppfördes för Televerket och var anpassat för en stor hyresgäst.

För att skapa attraktiva och flexibla lokaler görs nu en genomgripande ombyggnad som omfattar fasader, tak och alla tekniska system. Huset får ett modernt uttryck med större fönsterytor och burspråk. Två nya trapphus mot Hvitfeldtsplatsen skapar förutsättningar för en flexibel disponering av kontorsytan. Lokalerna blir luftiga med mycket dagsljus, balkonger och nya ljusgårdar. På taket tillskapas nya uteplatser och terrasser och gatuplan planeras för restauranglägen.

GAJD har under en lång period verkat som husarkitekt för fastigheten på uppdrag av Newsec.

Ursprungsarkitekt är Kvarnström Arkitektkontor