• Konserhusets foajéer
  • Konserhusets foajéer
  • Konserhusets foajéer
  • Konserhusets foajéer
  • Konserhusets foajéer
  • Konserhusets foajéer
  • Konserhusets foajéer
  • Konserhusets foajéer
  • Konserhusets foajéer

Konserhusets foajéer

Beställare
Göteborgs Stad genom Higab
Tid
2017-2019
Skydd
Byggnadsminne

Foajéerna används på ett sätt som skiljer sig från det ursprungliga nyttjandet.
Konserthuset är mer än endast en konsertlokal och används för konferenser och utställningar. Foajéerna är ofta fyllt av besökare som i pauser dricker kaffe eller tar ett glas vin. Ljudnivån har varit störande både i lokalen och till angränsade ytor.
En förstudie togs fram av AIX arkitekter 2015 som vi har arbetat utifrån. För att minska den negativa påverkan i den kulturhistoriskt känsliga miljön har vi genomfört en heltäckande ombyggnad av innertaken. Efter provytor har vi tillsammans med tillståndsmyndigheterna hitta en metod för att skapa en, för ögat, ”osynlig” förändring.
Till exempel har glaspartierna sänkts 45 mm. I samband med ombyggnaden har en ny belysning skapats. Armaturer har försänkts i taket, samtliga utanpåliggande elledningar som tillkommit under snart 80 år har dolts i taken.
En ny armatur har tillverkats ovan den ena bardisken. Som förebild är den armatur som ursprungligen satt i detta läge.
Stort arbete har lagts ner av konservatorer för att säkra Stuccolustro-ytorna och träpanelerna.
Byggnaden uppfördes efter en arkitekttävling 1931 av arkitekten Nils Einar Eriksson