• Konserhusets foajéer
  • Konserhusets foajéer
  • Konserhusets foajéer
  • Konserhusets foajéer
  • Konserhusets foajéer
  • Konserhusets foajéer
  • Konserhusets foajéer
  • Konserhusets foajéer
  • Konserhusets foajéer

Konserhusets foajéer

Beställare
Göteborgs Stad genom Higab
Tid
2017-2023
Skydd
Byggnadsminne

Foajéerna används idag på ett sätt som skiljer sig från 1930-talet.
Konserthuset är mer än en konsertlokal och används för konferenser och utställningar. Foajéerna är ofta fyllt av besökare som i pauser dricker kaffe eller tar ett glas vin. Ljudnivån har varit störande både i foajéerna och till konsertsalarna. Sedan 2017 har de flesta av takytorna renoverats och byggts om med akustikputs, ny belysning har integrerats och äldre armaturer har restaurerats och i vissa fall omplacerats.

Efter provytor har vi tillsammans med tillståndsmyndigheterna hitta en metod för att skapa en, för ögat, ”osynlig” förändring.
Stort arbete har lagts ner av konservatorer för att säkra Stuccolustro-ytorna, träpanelerna och den konstnärliga utsmyckningen.
Byggnaden uppfördes efter en arkitekttävling 1931 av arkitekten Nils Einar Eriksson.