• Lerum
  • Lerum
  • Lerum
  • Lerum
  • Lerum
  • Lerum

Lerum

Beställare ombyggnad
Lerums kommun
Projektering
2010

I samband med att nya detaljplaner produceras för Lerums centrum och delar kring sjön Aspen fick GAJD 2009 i uppdrag att studera Lerums utveckling i området mellan dessa detaljplaneområden, närmare bestämt området kring Gamla göteborgsvägen. Arbetet resulterade i en idé om ett möte mellan Lerums centrum och sjön Aspen på ett tydligare och mer attraktivt sätt än idag.