• Wernerska Villan
  • Wernerska Villan
  • Wernerska Villan

Wernerska Villan

Beställare
Göteborgs Stad genom Higab
Tid
2019
Skydd
Byggnadsminne

GAJD genomför en förstudie för att se hur en framtida kontorsarbetsplats kan fungera i byggnaden. I arbetet ingår en studie för att hitta ett lämpligt läge för en ny hiss.
Det finns unika delar i byggnaden som, i princip, är oförändrade sedan 1900-talets början. Även originalmöbler, porslin och konst finns i ursprungligt skick. I arbetet ingår att se hur de miljöerna kan levandegöras och integreras i nyttjandet i framtiden.
Byggnaden skall grundförstärkas.
Byggnaden uppfördes 1889. Arkitekt var Adrian Peeterson.