• Östra kapellet
  • Östra kapellet
  • Östra kapellet

Östra kapellet

Beställare
Svenska kyrkan – kyrkogårdsförvaltningen
Projektering
2018 – 2019
Skydd
Kulturminneslagen

Östra kapellet är uppfört 1861 – 1862 och har blivit om- och tillbyggt på 1890-talet, 1955 samt 1975.
Valborgsmässafton 2018 inträffade en brand i kapellets takkonstruktion förmodligen till följd av åsknedslag.
Under sommaren har brandskadade delarna rivits och hösten påbörjas återuppbyggnaden av yttertaket.
Parallellt pågår utredningar och projektering av återuppbyggnaden samt renoveringen av invändiga ytskikten.
Gravkapellets skyddas av Kulturmiljölagen.

Byggnaden totalrenoverades under 2019.
En helt ny trästomme ersatte den skadade konstruktionen. Yttertaket återfick takskiffer. Kapellrummet har kompletterats med ny teknik och vissa sekundära utrymmen för att begravningsverksamheten skall kunna nyttja byggnaden på ett effektivt och värdigt sätt.
Under arbetet togs väggmålningar fram och restaurerades. De är utförda kring förra sekelskiftet under en av kapellets många ombyggnader. Målningarna är utförda av George Pauli.
Den lösa inredningen har renoverats och tapetserats om. Färgsättningen av det nya innertaket har inspirerats av Kville kyrka som uppfördes parallellt av kapellets arkitekt Hans Jacob Strömberg.