• Kv Pantängen
  • Kv Pantängen
  • Kv Pantängen
  • Kv Pantängen
  • Kv Pantängen

Kv Pantängen

Beställare
Borås stad
Lokalförsörjningskontoret
Projektering
2002–2007
Yta
12 000 kvm (BTA)
Anläggningsyta
38 000 kvm

Projektet innebar en nyetablering för Servicekontoret Borås Stad. Fas 1 innebar utredning och analys angående dåvarande lokaler och anläggningar för Servicekontorets samt utredning om olika etableringsalternativ. Fas 2 innebar ett projekteringsuppdrag för industri, kontor och lager.