• Mersenne
  • Mersenne
  • Mersenne
  • Mersenne

Mersenne

Beställare byggnad
Wallenstam
Beställare inredning
Mersenne
Färdigt
2019

Gestaltning och inredning av Mersennes nya kontor i kvarteret Sturefors.

Kvarteret Sturefors ligger mitt i centrala Göteborg med entré både från Avenyn och Lorensbergsgatan. Den nybyggda delen är införlivad mellan de befintliga byggnaderna.