• GC-tunnel Gamlestaden
  • GC-tunnel Gamlestaden
  • GC-tunnel Gamlestaden
  • GC-tunnel Gamlestaden

GC-tunnel Gamlestaden

Beställare
Trafikkontoret Göteborg
Projektering
2009

I anslutning till den nya pendeltågsstationen Gamlestads Torg öppnas en ny gång- och cykeltunnel mellan Gamlestadens Fabriker och slakthusområdet. Tunneln blir även södra entrén till pendeltågsstationen. GAJD arkitekter har både arbetat både med idéarbete om tunnelns läge och  utbredning samt med tillgänglighetsfrågor och gestaltning.