• Renströmska
  • Renströmska
  • Renströmska

Renströmska

Beställare
Göteborgs Egnahems AB
Tid
2013–2015
Skydd
Förvanskningsförbud enligt PBL

Renströmska sjukhuset, sanatoriebyggnad från 1912 ritad av Ernst Torulf och tillbyggt av Melchior Wernstedt. GAJD vann tillsammans med Egnahemsbolaget en anbuds- och gestaltningstävling. Sjukhusbyggnaden har i sin helhet byggts om och anpassats för 57 bostadsrättslägenheter.

Ett viktigt ställningstagande var att bevara fasaderna och i möjligaste mån återskapa ett ursprungligt utseende. Genom att rensa bort senare, tillfälliga och funktionella tillägg har bostadskvaliteten kunnat höjas med ökad tillgång till balkonger och terrasser. Kring de fyra ursprungliga entréerna har trapphus kunnat organiseras på ett naturligt sätt. Planlösningarna underordnar sig husets grundstruktur där den gamla sjukhuskorridoren bildar kärna med entréer, förråd och våtutrymmen. I en tillbyggnad från 1940-talet skapades ”radhuslägenheter” med markentréer. De branta taken med tidigare oanvända kallvindar gav möjlighet till 2-3 våningsplan över takfot. En blandning av takkupor och takfönster använts där ambitionen har varit att tydligt redovisa ett modernt uttryck i den senaste årsringen.