• Tjolöholms slott

Tjolöholms slott

Beställare
Stiftelsen Tjolöholm
Tid
2017
Skydd
Enskilt byggnadsminne

Tjolöholms slott är beläget på en halvö i Kungsbackafjorden söder om Göteborg. Huvudbyggnaden är uppförd i engelskinspirerad tudorstil 1898–1904 efter ritningar av Lars Israel Wahlman. Arbetarbyn består av åtta bostadshus inspirerades av Arts- & Craftsrörelsens formideal. Ett av huset revs under 1960-talet. GAJDs uppdrag är att rekonstruera byggnaden och tillföra tillgängliga toaletter i de vidhängande förrådsdelen. Hela byn fungerar idag som hotell för verksamheten.