• Trafikverket
  • Trafikverket
  • Trafikverket
  • Trafikverket

Trafikverket

Beställare ombyggnad
Newsec Asset Management
Beställare inredning
Trafikverket
Projektering
2010–2012
Yta
14 000 kvm

Vägverkets regionkontor för västra regionen flyttade in på Kruthusgatan 17 – Göteborgs postterminal – år 2005. Då anpassades ca 4000 kvm för ca 300 arbetsplatser. År 2011 beslutas att det nybildade Trafikverket ska samla hela sin regionverksamhet på Kruthusgatan och ytterligare 5000 kvm anpassas och ett kontor med närmare 700 arbetsplatser färdigställs. Lokalerna som ursprungligen ritades för postsortering är okonventionella och originella i sitt nya sammanhang. Ljus, genomsiktlighet, tydlighet och färg har varit viktiga beståndsdelar i gestaltningen av det nya kontoret.