• Skansen Kronan
  • Skansen Kronan
  • Skansen Kronan
  • Skansen Kronan
  • Skansen Kronan
  • Skansen Kronan
  • Skansen Kronan
  • Skansen Kronan
  • Skansen Kronan
  • Skansen Kronan
  • Skansen Kronan

Skansen Kronan

Beställare
Statens fastighetsverk
Tid
2002–
Skydd
Statligt byggnadsminne
Uppdrag
Mikael Nädele är slottsarkitekt

Skansen Kronan är tillsammans med Skansen Lejonet ett av Göteborgs mest kända landmärken. Skansen Kronan togs i bruk 1698 efter ritningar av Erik Dahlbergh. Skansen ingick då i fästningen Göteborgs kompletta försvarsanläggning. I början av 1800-talet överlämnade staten fästningsområdena till Göteborgs stad men Skansen Kronan förblev i statlig ägo. Efter avrustningen 1806 skapades en park kring byggnadsverken och är idag en viktig oas i Linnéstaden. Idag hyrs byggnaden av ett företag inom restaurang- och konferensverksamheten. Slottsarkitektuppdraget innebär både omvårdnad och utveckling av kulturfastigheten.

Bilder tagna av Bert Leandersson i ett samarbete mellan GAJD och fastighetsverket.