• Villa Majviken
  • Villa Majviken
  • Villa Majviken
  • Villa Majviken

Villa Majviken

Beställare
Göteborgs stad genom HIGAB AB
Tid
2016 – 2019
Skydd
Byggnaden och tomten har starkt skydd i detaljplanen med både Q och q.

Villa Majviken belägen i stadsdelen Majorna är en äldre, större trävilla med belagd ålder minst från mitten av 1800-talet, ev äldre i vissa delar.
Villan har en stark historisk koppling till Göteborg handel och expension vid mitten av 1800-talet och framåt.

2015 konstaterades angrepp av hussvamp i källerens del mot trädgården och det påbörjades saneringsarbete.
Nuvarande planlösning med två stora lägenheter planeras att anpassas varsamt för att bli fyra rymliga lägenheter.

Enligt bevarandeprogrammet för Göteborg och detaljplanen skyddas Villa Majviken.
Plan- och bygglagens förvanskningsförbud vid ändring och återställande bör tillämpas, byggnadens fasader skall bevaras.
Åtgärder och förändringar utförs så att byggnadens kulturhistoriska värde och kvalitet tillvaratas.

Projektering av ombyggnaden pågår under hösten 2018.