• Skatteverket
  • Skatteverket
  • Skatteverket

Skatteverket

Beställare
Newsec
Beställare i byggskede
Veidekke
Projektering
2007–2011
Yta
ca 22 000 kvm

Ombyggnad av Skatteverkets lokaler på Rosenlundsgatan i Göteborg. Vinst i parallellt uppdrag och färdigprojektering.
Projektet innebar en effektivisering och uppgradering av Skatteverkets befintliga lokaler. Storrummen har anpassats för arbete i öppet landskap med en integrerad skärmväggslösning. Stor möda har lagts på att göra de långa korridorerna till trevliga, funktionella ytor som skapar identitet och berikar verksamheten. Korridorsträckningarna har öppnats upp och kompletterats med konferensrum samt avdelningsgemensamma funktioner som postfack och kaffemaskiner. Korridorerna har ett stadsdels-/gatutema med fototapeter där gatusträckningar och vyer är fotograferade av fotograf Nils-Olof Sjödén.