• KUNGSPORTSAVENYN 32-34
  • KUNGSPORTSAVENYN 32-34
  • KUNGSPORTSAVENYN 32-34
  • KUNGSPORTSAVENYN 32-34

KUNGSPORTSAVENYN 32-34

Beställare
Wallenstam
Inflyttning
2019-20
Ombygg yta
ca 5000 kvm

Ombyggnad och nybyggnad av fastighet Kungsportsavenyn 32-34 och Lorensbergsgatan 19.
Kontors- och bostadshus i 6 plan uppförd 1960 ritad av arkitekt var Helge Zimdal.
Projektet omfattade total renovering och ombyggnad av samtliga lokaler samt ersättning av en lägre huskropp med en
nybyggnad mot Lorensbergsgatan samt en mindre påbyggnad mot Engelbrektsgatan.