• Örgryte gamla kyrka
  • Örgryte gamla kyrka

Örgryte gamla kyrka

Beställare
Svenska Kyrkan
Tid
2018-Pågår
Skydd
Kulturmiljölagen

På en höjd i Örgryte i Göteborg, mitt emellan St Sigfridsplan, Danska Vägen och E6:an, ligger Örgryte gamla kyrka. Kyrkan har anor från 1200-talet men byggdes om och till huvudsakligen under 1700- och 1800 talen.

Utvändigt är kyrkan vitputsad. Interiört restaurerades kyrkan på 1920-talet och kyrkorummet präglas av ett nyklassicistiskt uttryck. Takmålningar, altaruppsats och predikstol är från 1700-talet.

I samband med en förstudie för ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning fick GAJD arkitekter uppdrag att göra ett förslag för och beskriva byggåtgärder.

Exteriört berördes både gångstråk och entré till kyrkan för att skapa bättre tillgänglighet. Interiört föreslogs förändringar både avseende funktioner och förbättrad tillgänglighet.

Exempel på åtgärder

Kyrkans entré till vapenhuset görs tillgänglig genom en uppbyggnad av en ny marknivå som bildar en ny kyrkoplan.

Den gamla kyrkporten bevaras och ställs i ett öppet läge. En ny port byggs i inre portvalvet.

Kyrkbänkar demonteras i mitten av kyrkan och framme vid koret för att få bättre plats.

Koret görs tillgängligt.

En ny andaktsplats skapas i norra korsarmen.