• Altran
  • Altran
  • Altran

Altran

Beställare ombyggnad
Askungen Förvaltning AB
Beställare inredning
Altran AB
Projektering
2011
Yta
ca 1 000 kvm (LOA)

Vinden i f d Kanolds chokladfabrik byggdes 2007 om till en modern kontorslokal för IT-företaget Consignit, numera Altran AB. Lokalens karakteristiska taklanternin renoverades och miljön specialanpassades för Altrans verksamhet med ca 65 arbetsplatser i till stora delar öppna lösningar. Resultatet blev en unik arbetsplats där nytt och gammalt förenats till en ny helhet.