• Övre Fogelbergsgatan 3

Övre Fogelbergsgatan 3

Beställare
Brf GARM
Tid
2015

1959 bildades en bostadsrättsförening kring ett projekt om att bygga 12 våningars bostadshus mitt i det känsliga området med sekelskiftesvillor i centrala Göteborg.

Arkitekten var Nils-Einar Ericsson som parallellt uppförde Park Hotell ett stycke därifrån.

Det kom att bli fem liknade punkthus i samma kvarter kring Fogelbergsparken.

GAJDs uppdrag var att medverka vid en total fasadrenovering inklusive nya balkonger.

Stor vikt har lagts vid valet av materialvalet och putskulören.