• Billdals gård
  • Billdals gård

Billdals gård

Beställare
Göteborgs stad genom HIGAB AB
Tid
2014–
Skydd
Förhöjt skydd i detaljplan och förvanskningsförbud enligt PBL

Billdals gård ligger i Billdals park söder om Göteborg. Under 1800-talets senare hälft började stadens nyblivna societet att uppföra sommarresidens i områden runt staden. Sträckan Göteborg – Särö som trafikerades av ångbåt och Säröbanans anläggande gjorde det möjligt att smidigt transportera sig ut till sommarhusen.

Billdals gård var den första sommarvillan och byggdes av James R Dickson på 1860-talet men arkitekten är okänd.

Billdals gård är en sommarbostad som uppfördes i en stil enligt nyrenässansens klassiska ideal med symmetri och ordning. Den diagonalställda entrén ger en ljus och luftig vandring genom huset och förstärker känslan av sommarresidens.

Byggnaden är ovanligt välbevarad eftersom den varit bebodd av få familjer. Byggnaden har varit oanvänd några år med vissa skador i stommen som följd. GAJDs uppdrag är att utifrån en genomförd förstudie genomföra en projektering för renovering och utveckling i den känsliga miljön. Fasaden är färdigrenoverad och vi har återställt den ursprungliga öppna verandan som glasades in under mitten av 1900-talet.