• Gamlestadens fabriker
  • Gamlestadens fabriker
  • Gamlestadens fabriker
  • Gamlestadens fabriker
  • Gamlestadens fabriker
  • Gamlestadens fabriker
  • Gamlestadens fabriker

Gamlestadens fabriker

Beställare 2008
Aberdeen Asset Management
Beställare 2002–2007
Askungen Förvaltning AB
Beställare 1991–2002
Aberdeen Asset Management
Projektering
1991
Yta
70 000 kvm

Projektet startade 1991 med ett utvecklingsarbete som syftade till att fastigheten skulle övervintra dåvarande lågkonjunktur. Genom smarta enkla ombyggnader av de gamla byggnaderna kunde husen hyras ut till en rimlig hyresnivå, förfallet avstannade och en rivning kunde skjutas på framtiden. Projektet blev mycket lyckosamt och området har genom åren utvecklats till ett modernt fullt uthyrt företagsområde med marknadshyror. Industriarvet är inte längre hotat av rivning och arbetet med en ny detaljplan pågår. Inom 10 år ska Gamlestadens Fabriker vara del av Göteborgs innerstad med en blandning av bostäder och verksamheter.