• Engelbrektsgatan 71
  • Engelbrektsgatan 71
  • Engelbrektsgatan 71
  • Engelbrektsgatan 71
  • Engelbrektsgatan 71
  • Engelbrektsgatan 71
  • Engelbrektsgatan 71
  • Engelbrektsgatan 71

Engelbrektsgatan 71

Beställare
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
Tid
2019-2024
Yta
ca 10 000 m2

Om- och tillbyggnad av kontorsfastighet från 1963.
Projektet omfattar total ombyggnad av åtta befintliga kontorsplan, samt en påbyggnad med tre våningar, en takvåning samt en tillbyggnad i två plan mot Sten Sturegatan.

Uppdrag: Från förstudie till färdiga lokalanpassningar med inflyttningar 2023-2024.

Bilder: Ulf Celander.