• Kv Bastionen
  • Kv Bastionen
  • Kv Bastionen
  • Kv Bastionen
  • Kv Bastionen

Kv Bastionen

Beställare ombyggnad
SEB Trygg Liv
Projektering
2006–
Yta
12 000 kvm (BTA)

Ett av de äldre kvarteren inom Vallgraven i centrala Göteborg genomgick en omfattande ombyggnad. Fastigheterna har omgestaltats genomgripande avseende både nya hissar i nya lägen, delvis nya trapphus och en total omstrukturering av lokalytorna. Nya ytor har tillskapats på innergårdar och vindar och byggnadernas yttre skal har renoverats varsamt. Parallellt med ombyggnaderna har en mängd anpassningar gjorts för nya hyresgäster.