• Lorensbergsteatern
  • Lorensbergsteatern
  • Lorensbergsteatern

Lorensbergsteatern

Beställare
Göteborgs stad genom HIGAB AB
Tid
2015
Skydd
Enskilt byggnadsminne

Lorensbergsteatern, ritad av arkitekt Karl Magnus Bengtson, stod klar 1916 och ansågs vara Europas modernaste teater med vridscen och rundhorisont samt plats för 1 000 personer.
1934 byggdes teatern om till biograf och i samband med den ombyggnaden byttes originalstolarna ut mot de salongsstolar som nu var på tur att bytas ut.
GAJDs uppdrag var att, tillsammans med byggnadsantikvarie Victoria Ask, ta fram nya salongsstolar till utseendet lika de ursprungliga stolarna från 1916 med nutidens funktioner och komfort.