• Oscar II fort

Oscar II fort

Beställare
Statens fastighetsverk
Tid
2002–
Skydd
Statligt byggnadsminne
Uppdrag
Mikael Nädele är slottsarkitekt

Oskar II:s fort byggdes på Västerberget i Göteborg 1899–1907 för att skydda inloppet till Göteborg. Oskar II:s fort är byggd som en regelrätt berganläggning med förråd, eldlednings- och manskapsutrymmen under en tjock bergtäckning. Runt kärnanläggningen löper en bred utsprängd torr vallgrav. Fortet har flera hundra meter långa korridorer. Kök, logement, sanitära och tekniska utrymmen, sjukavdelning och expeditionslokaler – ett litet samhälle för 300 man.

Fortet bestyckades kraftfullt med bland annat två 24 cm kanoner i självsänkande lavetter med motvikter på 30 ton. Samtliga kanoner flyttades i samband med andra världskriget till modernare ställningar längre ut i havsbandet. Efter försvarsmaktens minskade behov av fasta kanoner har kanonerna återmonterats i sin rätta miljö.
Fortet imponerar alltid på besökare och har vid två tillfällen varit plasten för Sfv:s ”öppna husaktiviteter” Hemliga rum. Ett företag inom besöksnäringen bedriver sedan flera år guidning i fästningen med stora besökssiffror.