• Vårdprogram för fyrar
  • Vårdprogram för fyrar
  • Vårdprogram för fyrar
  • Vårdprogram för fyrar

Vårdprogram för fyrar

Beställare
Sjöfartsverket
Tid
Pågår
Skydd
Statligt byggnadsminne

Sjöfartsverket har ett antal fyrar med tillhörande bebyggelse som är skyddade som statliga byggnadsminnen. Det innebär bland annat att det skall upprättas vårdprogram i samråd med Riksantikvarieämbetet.

GAJD har ett flerårigt ramavtal för att genomföra arbetet där det även ingår skadeinventering och underhållsplanering .

Byggnadsantikvarisk underkonsult är Antiquum  AB.

Under 2021 pågår arbete med Fårö fyrplats på Gotland, Vanäs fyr i Karlsborg och Hjortens fyr i Vänern.