• Eketorps fornborg

Eketorps fornborg

Beställare
Statens fastighetsverk
Tid
20016 – 2023
Skydd
Statligt byggnadsminne
Uppdrag
Husarkitekt

Eketorps borg är en fornborg från järnåldern belägen på Alvaret på sydöstra Öland.

Uppfördes ursprungligen under järnåldern kring 400-talet e.Kr. och därefter utbyggd under tre faser. Under slutet av 1900-talet rekonstruerades utbyggnadsetapp två under ledning av Riksantikvarieämbetet. Arkitekt Jan Gezelius ritade i samband med detta ett museum inne i borgen i form av fem långhus och en besöksbyggnad väster om anläggningen.

Vårt uppdrag under 2016 var att projektera nya stråtak och fortsätta rekonstruktionen av ett medeltida kök.

Därefter omfattande underhållsarbete. Besöks WC och världsarvsrum.