• Basareholmen

Basareholmen

Beställare
Statens fastighetsverk
Tid
2008
Skydd
Statligt byggnadsminne

Basareholmen är en av de öar i Karlskrona skärgård som ligger allra närmast staden Karlskrona. Ön har en areal av 4,5 ha och innehåller ett 30‐tal byggnader. Hela ön med samtliga byggnader är sedan 2003 statligt byggnadsminne. Basareholmen ingår i världsarvet Karlskrona Örlogsstad.
Basareholmen har sitt främsta värde som en del av Karlskrona örlogsbas då basens ammunitionstillverkning ägde rum här under 200 år. Karlskrona kan jämföras med örlogsbaserna Kronstadt och Sveaborg. Det är möjligt att Basareholmen är unik i Europa som en gammal ammunitionstillverkning knuten till en stor och välbevarad örlogsbas.
GAJDs uppdrag var att at fram ett vårdprogram för hela ön. Utöver det har vi gjort visionsskisser för utnyttjande av befintlig militär bebyggelse.