• Ölands norra udde

Ölands norra udde

Beställare
Statens fastighetsverk
Tid
2008–2023
Skydd
Statligt byggnadsminne
Uppdrag
Mikael Nädele är Husarkitekt under 15 år

Ölands norra udde är en speciell plats på Öland med egen karaktär. Fastigheten utgörs till stor del av Stora grundet där fyrplatsen och de tillhörande byggnaderna finns. Fyren med fyrbyn är ett populärt besöksmål. Idag drivs anläggningen med enkla medel men och har stor utvecklingspotential. Nya parkerings- och rastplatser har anlagts i den känsliga miljön på fastlandet och en ny bro har uppförts på vägbanken över till ön. Under 2014 uppfördes en ny byggnad för besökstoaletter. 2015 färdigställdes ett vårdprogram tillsammans med Riksantikvarieämbetet vars syfte är att förvalta och utveckla ön på ett bra och långsiktigt sätt.