• Korpåsberget Bovallstrand
  • Korpåsberget Bovallstrand
  • Korpåsberget Bovallstrand

Korpåsberget Bovallstrand

Beställare
Sweden Properties
Projektering
2007–2008

Bostadsområde planerat i det gamla stenbrottet på Korpåsberget i Bovallstrand.